• Samarbeider om innovative løsninger på IFAT

  Samarbeider om innovative løsninger på IFAT

  VD for Hallingplast i Sverige, Sverre Tragethon (t.v) salgs- og markedssjef Roar Sannem og administrerende direktør i Reinert-Ritz, Michael Ritz,(t.h) er alle svært godt fornøyd med det innovative samarbeidet de har utviklet de siste årene. Foto: Odd Borgestrand IFAT-messa i München er mer enn en innovativ utstillingsplass. Det er også en meget viktig møteplass for…

  Les mer

 • Sterkt tilstede på IFAT i München

  Sterkt tilstede på IFAT i München

  Wavin-standen var blant de største standene innen rør og rørdeler på IFAT-messa, og Wavin-representantene hadde travle dager med forretningsmessige samtaler og generelle kundebesøk. Foto: Odd Borgestrand Plastrørindustrien er sterkt tilstede under 50 års markeringen til den store IFAT-messa i München. Her er det miljøteknologi, vann, avløp og renovasjon som er hovedfokuset blant drøyt 3000 utstillere…

  Les mer

 • Infrastruktur viktig for Pipelife Norge

  Infrastruktur viktig for Pipelife Norge

  Jevnt tilsig av besøkende på Pipelife-standen. Fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse (t.h) kjenner bedriften godt og slår gjerne av en prat med Salgssjef VA i Pipelife Norge, Ragnar Holth og kollega Jan Roar Lammethun, distriktssjef Vest. Salgssjef VA i Pipelife Norge, Ragnar Holth og kollega Jan Roar Lammetun, distriktssjef Vest bemannet Pipelife-standen under Infrastrukturdagene…

  Les mer

 • Årets store plastrørkonferanse i Berlin

  Årets store plastrørkonferanse i Berlin

  Plastrørkonferansen Plastic Pipes XVIII, den 18. i rekken, går av stabelen fra 12. til 14. september i Berlin. Her er det mer enn 100 innlegg med alle slags tema knyttet til plastrør holdt av folk fra alle verdens hjørner som har spisskompetanse på sitt felt. Forskningssentre, organisasjoner, råvareindustrien, plastrørprodusentene, konsulenter og ledningseiere er alle godt representerte.…

  Les mer

 • Rørprodusenter på Infrastrukturdagene

  Rørprodusenter på Infrastrukturdagene

  Tekna og Infrastrukturkonferansen tiltrekker seg viktige beslutningstakere i bransjen. Her møter vi også dyktige foredragsholdere som er oppdatert på norsk infrastruktur, sier salgssjef El & Tele i Norsk Wavin AS, Inge Fosberg, her i ivrig samtale med noen av konferansedeltakerne på Wavin-standen. Norsk Wavin og Pipelife Norge side om side i utstillingsområdet under de sjuende…

  Les mer

 • Speed-dating med Hallingplast

  Speed-dating med Hallingplast

  Messeområdet under SSTT-treffet i Gamle Logen i Oslo var til tider tett befolket, og Hallingplast var blant rørprodusentene som fikk mange besøk. Såkalte speed-møter og Help-desk ble godt mottatt både av konferansedeltakere og utstillere under årets SSTT-samling i Oslo 19.-20.mai. Hallingplast var blant aktørene som representerte plastrørindustrien på konferansen som samlet drøyt 200 deltakere. For…

  Les mer

 • Tidkrevende samordning av ledningsnett

  Tidkrevende samordning av ledningsnett

  Det er et stort behov for samordning av ”ledninger i grunnen” i norske kommuner, og det er også stort behov for å redusere det store antallet graveskader. Illustrasjonsfoto Det har nærmest vært en ørkenvandring i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Forumet har avviklet 20 møter de siste årene, og fortsatt gjenstår mye arbeid.  Det er…

  Les mer

 • Forbereder Hallingtreff 2017

  Forbereder Hallingtreff 2017

  -Geilo viser seg ofte fra sin beste side i januar. Vestlia har en konferansesal på 600 kvadratmeter, som åpner for flere deltakere og langt bedre plass til utstillerne som gjerne vil være med på treffet. Planleggingen av 20 års jubileet for det etter hvert så tradisjonsrike og populære Hallingtreffet er i gang. 2017-utgaven går av…

  Les mer

 • Mulig å redde et ledningsnett i forfall

  Mulig å redde et ledningsnett i forfall

  Vi har lite kravstore kunder i forhold til nye løsninger. Heller ikke myndighetene har satt krav som gir bransjen noe å strekke seg etter, mener sivilingeniør Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak. -Det er mulig å bli god på fornyelse av VA-ledningsnett, men da må kommunene vite hvilke ledninger man har, og skaffe seg oversikt…

  Les mer

 • Kompetanse er ferskvare

  Kompetanse er ferskvare

  Simulatorbasert undervisning vil være et viktig supplement i yrkesopplæringen, mener kompetansesjef i MEF, Fred Arild Gyldenås. Det er tydelig at dette er et morsomt verktøy også for voksne gutter. Foto: Odd Borgestrand -Vi må hele tiden følge med i informasjonssamfunnet og tilegne oss ny kunnskap innen våre fagfelt. Stagnasjon i en verden under utvikling er…

  Les mer

 • Gode utsikter for norske entreprenører

  Gode utsikter for norske entreprenører

  Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, smilte stort etter årets Arctic Entreprneur.Foto: Odd Borgestrand Det var en meget godt fornøyd administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund som rundet av årets Arctic Entreprenør med å hevde at årets arrangement var det beste noen gang. -Arctic Entrepreneur er utvilsomt den viktigste møteplassen for norske entreprenører, slår…

  Les mer

 • Nå skal det bli mer fart på norsk ledningsfornyelse

  Nå skal det bli mer fart på norsk ledningsfornyelse

  Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, lover økt satsing på ledningsfornyelse i norske kommuner, og maner til felles innsats mot felles mål. Foto: Odd Borgestrand -Norske kommuner holder ikke høyt nok tempo på ledningsfornyelse. Vi skal investere 500 milliarder fram til 2030. Da trenger vi dyktige folk til å gjøre de smarte tingene til riktig…

  Les mer

 • Nyskaperkraft vil forhindre sammenbrudd

  Nyskaperkraft vil forhindre sammenbrudd

  Bildet: Direktørene Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i RIF under presentasjonen av State of the Nation 2015. Norge trenger en rådgiverbransje som kan vise sin nyskaperkraft og som kan bidra til erfaringsoverføring til nybegynnerne i egen bransje. Det er utfordringen direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, sender over til sivilingeniør Christen…

  Les mer

 • Plastrørindustrien tar klima-utfordringene

  Plastrørindustrien tar klima-utfordringene

  Bildet: Plastrørsindustrien har gode løsninger innen overvann, drikkevann, avløp og kabelvern mener styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø. Han lover at bransjen vil bruke ressurser på forskning og utvikling for å ta nye steg for å møte framtidas utfordringer. Foto: Odd Borgestrand -Løsninger som våre medlemsbedrifter fronter…

  Les mer

 • Slår et slag for nye kontraktsformer i vannbransjen

  Slår et slag for nye kontraktsformer i vannbransjen

  Bildet: På tide å styre mot en ny og mer effektiv framtid for vannbransjen, mener sivilingeniøren og rådgiveren Christen Ræstad. Foto: Odd Borgestrand. Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, innovasjonsrettede kontrakter og samspillskontrakter kan gi norske kommuner muligheten til å inngå spennende partnerskap der man sammen kan utvikle gode løsninger for en vannbransje som skriker etter fornyelse…

  Les mer

 • Mer for pengene med helhetsløsning

  Mer for pengene med helhetsløsning

  Bildet: – GIVAS er totalleverandør av vann- og avløpstjenester i de fire kommunene Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Eidskog. Med denne modellen kan vann- og avløp heves til en forretningsmessig bedrift der vi er spesialister nettopp på vann og avløp, sier daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Thomes Trømborg. Foto:…

  Les mer

 • Små kommuner sliter med miljøansvaret

  Små kommuner sliter med miljøansvaret

  Bare et fåtall kommuner her i landet har egen planavdeling innen vann- og avløp. Det gjør kommunene svært sårbare og bekymrer sjefingeniør Terje Farestveit i Klima og Forurensningsdirektoratet. Foto: Odd Borgestrand Når man ser utfordringene som venter norsk vannbransje tar det ikke mange sekundene før entreprenører, rådgivere, leverandører, byråkrater og kommunale VA-ledere begynner å snakke…

  Les mer

 • – Selvkost-prinsippet hindrer utvikling i vannbransjen?

  – Selvkost-prinsippet hindrer utvikling i vannbransjen?

  Stavanger kommune følger sin hovedplan for vann og avløp med en fornyingstakt på om lag èn prosent i året. Illustrasjonsfoto: Stavanger kommune. -Norsk vannbransje har store klimatiske utfordringer. Ledningsnettet ligger dypt, og vann og avløpsledningene ligger nederst, på to meters dyp og i mange tilfeller betydelig dypere. Da blir det kostbart med reparasjoner og ledningsfornyelse…

  Les mer

 • Vil bidra til å bygge norsk infrastruktur

  Vil bidra til å bygge norsk infrastruktur

  – Som bransjeorganisasjon må vi framstå som ansvarlige og troverdige, og la det være helt klart at vi ønsker å ta et samfunnsansvar. Vi er tydelig på at miljø og klima henger sammen, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Kjell Larsen. Foto: Odd Borgestrand. Norsk infrastruktur vil bli satt på store prøver framover, og da…

  Les mer

 • Ikke grav hvis du kan unngå det

  Utskifting av rørledninger i tettbygd strøk, og eksempelvis i eldre borettslag er komplisert og lager ofte stygge sår i naturen. Utviklingen innen det som på fagspråket kalles «No Dig» er kommet langt, og metodene er konkurransedyktige alternativer i mange prosjekter. Brøttet borettslag i Drammen som nylig måtte skifte ut en 40 år gammel avløpsledning viser…

  Les mer

 • ”Rør i rør” løsninger også utendørs

  ”Rør i rør” har vært benyttet innendørs i mange år. Nå er løsningen på vei inn i markedet knyttet til grøfteforlagte vannledninger. En betydelig del av det vannet som sendes ut i nettet fra vannverkene lekker ut i grunnen. Private stikkledninger ligger ofte under kostbare overflater, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer o.l. Ved lekkasjer vil…

  Les mer

 • 342 km fiberkabel lagt på 4 måneder.

  «Ishavslinken» mellom Kautokeino og Karlebotn i Finnmark bød på store utfordringer både når det gjaldt tidsplan og dimensjoner. I løpet av 3-4 sommermåneder skulle man grave, legge ned rør og blåse kabel gjennom en strekning på 342 km. Samtidig gjennomførte Nord-Troms kraft et tilsvarende prosjekt over 100 km mellom Alta og Kautokeino. Ulike gravelag har…

  Les mer

 • Tinn kommune velger store plastkummer til VA rehabilitering i Rjukan.

  Tinngata er 4.trinn i et større rehabiliteringsprogram Tinn kommune startet i 2002. Til å binde sammen systemet med nye drkkevanns- og spillvannsledninger, er det til spyle- og inspeksjonskummer valgt 600mm plastkummer. Overvannsrørene er sorte PVC rør i PN8. Les mer hos Wavin

  Les mer

 • Problemet med slaps i bunnen av Holmenkollbakken er en saga blott!

  Når været er mildt, og det er ikke uvanlig i mars, har slaps og vann skapt problemer i bunnen av bakken. Et moderne fordrøyningsmagasin er nå installert, og problemet er løst. Magasinet er bygget opp av 200 robuste plast-kassetter, og kan romme opp til 83 m3 vann. Kassettene er kledd utvendig med geotekstil, og knyttet…

  Les mer