Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, smilte stort etter årets Arctic Entreprneur.Foto: Odd Borgestrand

Det var en meget godt fornøyd administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund som rundet av årets Arctic Entreprenør med å hevde at årets arrangement var det beste noen gang.

-Arctic Entrepreneur er utvilsomt den viktigste møteplassen for norske entreprenører, slår administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund fast.
-Jeg mener vi dekker bredden innen de sektorer som MEF er opptatt av gjennom ulike faglige programmer og sesjoner. Det offentlige markedet er viktig for entreprenørene, og vi ser at det er mange oppdrag innen norsk infrastruktur som skal løses.

-Det er ingen krisestemning i anleggsbransjen. Vi ser at utsiktene er gode. Det er mye som skal gjøres de neste årene. Det kan bli noe stille i første halvår 2016, men deretter braker det løs med mange og store infrastruktur-prosjekter fram til 2020. Vår utfordring er at det kommer for mange store prosjekter samtidig. Det kan bli krevende for våre medlemmer, sier direktør Johannesen.
-Statens vegvesen og Nye veier AS har gitt signaler om store oppdrag, slår han fast.

De 120 utstillerne som deltok 
på årets konferanse var svært godt fornøyd med det kompakte opplegget arrangøren har lagt opp til i år. Alle pauser, inklusiv lunsjene er lagt til utstillerområdet, og dermed ble det god tid til besøk ved ulike stander. Alt foregikk  inne på utstillingsområdet, og leverandører vi snakket med var godt fornøyd med denne delen av arrangementet.
–MEF har lyttet til våre tilbakemeldinger fra fjorårets treff, var gjennomgangsmelodien fra samtlige utstillere. Arrangøren har en meget dyktig stab som beviser at de mestrer oppgaven med et så stort arrangement på en utmerket måte.

-Det viktigste for oss med Arctic Entrepreneur er fokus på ny teknologi, markedssituasjonen, bestillerkompetanse, offentlige innkjøpsordninger, forhindre økonomisk kriminalitet og sosial dumping og hele tiden arbeide for de innovative løsningene, konkluderer direktør Trond Johannesen.