NPG Sverige

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare av plaströr.

Det nordiska kvalitetsmärket för plaströrsystem

Nordic Poly Mark (NPM) är ett registrerat EU-varumärke som ägs av NPG och licensieras av INSTA-CERT.

En produkt märkt med Nordic Poly Mark visar att produkten:

• lämpar sig för de krävande nordiska förhållanden
• har testats och att kvalitet övervakas kontinuerligt
• uppfyller nationella och nordiska produktkrav i enlighet med EN-standarder och riktlinjer för SBC-certifiering.

Genom att kräva att en produkt är NPM-märkt kan du försäkra dig om att produkten:

• är korrekt och tillförlitlig
• lämpar sig för sitt ändamål under hela sin förväntade livscykel

Ytterligare informationslänk:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/1279312

Teppfa är en europeisk branschorganisation för plaströrsindustrin med säte i Bryssel

Teppfa´s medlemsföretag är:

  • De större plaströrstillverkarna i Europa
  • Nationella branschorganisationer för europeiska plastindustrin

Teppfa stödjer de nationella branschorganisationerna och verkar för att sprida kunskap om plaströr och plaströrsanvändning.

NPG har ett nära samarbete med Teppfa.

På Teppfa´s hemsida http://www.teppfa.eu finns omfattande information om plaströr.