NPGs röråtervinning

NPG har sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill från nyanläggning eller gamla rör från rivning eller renovering i sverige. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns.

NPG har insamlingscontainrar på 6 platser i Sverige. I containrarna kan rörspill från Pipelife, Uponor och Wavin lämnas.

Containrar finns på följande platser:

Uppsala
Virdings allé 2c

Jönköping
Hagaleden 7,

Växjö kommun
Söderleden 10.

Göteborg – Kretslopp & Vatten
Tackjärnsgatan 7

Örebro kommun
Skvadronvägen 13E

Kalmar kommun
Grindängsvägen 4

rorspill1
rorspill2
rorspill3