Jevnt tilsig av besøkende på Pipelife-standen. Fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse (t.h) kjenner bedriften godt og slår gjerne av en prat med Salgssjef VA i Pipelife Norge, Ragnar Holth og kollega Jan Roar Lammethun, distriktssjef Vest.

Salgssjef VA i Pipelife Norge, Ragnar Holth og kollega Jan Roar Lammetun, distriktssjef Vest bemannet Pipelife-standen under Infrastrukturdagene i Stavanger.

-Vi er her fordi infrastruktur er en svært viktig del av vårt sortiment. Vi har kabelrør, avløpsrør, overvannsrør og alt som skal ned i bakken. Infrastrukturbiten er rett og slett kjempeviktig for oss. Derfor er det viktig at vi også er tilstede og viser oss fram som seriøse aktører i dette markedet, sier Ragnar Holth.
-Det er jo her mange av våre kunder møtes. Det er spesielt viktig at vi kommer i god dialog med rådgiverbransjen. De har stor påvirkning på de løsninger som blir valgt, og derfor er rådgiverne helt sentrale i vår målgruppe, fortsetter han.

VA er en stor og viktig del av omsetningen til Pipelife Norge, og selskapet selger gjennom oppsøkende virksomhet til rådgivere, kommuner og stat og entreprenører gjennom grossistene.
-Alle er viktig for oss, men jeg må nok igjen si at nøkkelen til suksess ligger i et tett og nært samarbeid med dyktige rådgivere som har sett at vi i plastindustrien absolutt er konkurransedyktig både på kvalitet og pris. Rådgiverne er opptatt av at de må holde seg oppdatert på ulike produkter. Selv om vi er en konservativ bransje kommer det hele tiden nye og smarte løsninger som rådgiverne må bli kjent med. Under denne konferansen får vi mange muligheter til å snakke med de ulike bransjerepresentantene, og det er ingen ulempe at vi har en så hyggelig ramme som en båttur inn Lysefjorden og kan ta Prekestolen i øyesyn. Gode naturopplevelser skal vi ta med oss, sier Holth.
Han gir derfor ros til Tekna for en fin ramme rundt årets arrangement.

Ny produksjonslinje
På standen i vrimleområdet rett utenfor konferansehallen markedsfører Pipelife-representantene både kabelrør og VA-materiell. Det er mye fokus på overvannsproblematikken, og både vei og jernbane trenger solide produkter for å håndtere alt vannet som skal ledes bort.
Pipelife utvider nå med en ny produksjonslinje i Surnadal der det skal produseres overvannsrør i dimensjoner på 1200 og 1400 mm.
-Pipelife-konsernet sier ikke ja til en ny produksjonslinje i Surnadal for å være snille med et lite bygdesamfunn på Nordmøre, men rett og slett fordi konsernledelsen ser at dette er et strategisk viktig satsingsområde. Nå bygges det kapasitet rundt om i Norge for å takle 200 års flommer, og da må vi ha egnede produkter for dette, understreker VA-salgssjefen i Pipelife Norge.

Tøff konkurranse
For oss som plastrørprodusent er det konkurransen mot støpejern og betong. Vi er en konservativ bransje der mange aktører i kommuner og blant rådgivere holder seg til de gamle løsningene.  Vi ser jo at det legges vannledninger helt ned i 100 mm i betong, og Rogaland er et sterkt betong-fylke. Derfor er det kanskje ekstra viktig at vi viser oss fram med våre alternative produkter, sier Holth med et smil.