Det er et stort behov for samordning av ”ledninger i grunnen” i norske kommuner, og det er også stort behov for å redusere det store antallet graveskader. Illustrasjonsfoto

Det har nærmest vært en ørkenvandring i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Forumet har avviklet 20 møter de siste årene, og fortsatt gjenstår mye arbeid.  Det er et håp om at det blir felles graveregler for hele landet i løpet av 2017.

Det er flere aktører som har trukket seg fra arbeidet fordi kompromissene er blitt for mange. Det kom fram under Infrastrukturdagene i Stavanger.
-Det er mange i komiteene som nå er utålmodig etter å få sluttført arbeidet, sier leder for forumet, direktør Tom Baade-Mathiesen i Norconsult AS.

En ny Norsk Standard
for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli og på nyåret 2017 er del 2 på plass. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur og hvordan kostnadene skal fordeles mellom aktørene i grøfta. Spørsmålet er om en ny standard kan redusere skadeomfanget.

Debatten har lenge gått på hvem som skal betale kostnadene med legging av ledninger i grunnen. Kostnadene skal fordeles etter det arealet eller volumet den enkelte aktør benytter om det gjelder vann, avløp, fjernvarme eller ulike kabler. Ekstrakostnader som kan tilbakeføres til en enkelt aktør skal dette dekkes av denne aktøren.
Etter et par interne runder i referansegruppe og Standard Norge blir det en ekstern høring. Ny standard vil dermed ikke komme før våren 2017.

I dag varierer reglene fra kommune til kommune og for entreprenørene er dette både frustrerende og arbeidskrevende. En rekke kommuner er ikke fornøyd med den nye veilederen som nå er kommet.  Det vil trolig derfor bli en ny, begrenset høring, noe samferdselsministeren ga grønt lys for da han ble konfrontert med dette under Infrastrukturdagene.

Veilederen til ledninger i kommunale veier blir av mange kommuner ansett som dårligere enn de graveregler kommunene selv praktiserer.