Messeområdet under SSTT-treffet i Gamle Logen i Oslo var til tider tett befolket, og Hallingplast var blant rørprodusentene som fikk mange besøk.

Såkalte speed-møter og Help-desk ble godt mottatt både av konferansedeltakere og utstillere under årets SSTT-samling i Oslo 19.-20.mai. Hallingplast var blant aktørene som representerte plastrørindustrien på konferansen som samlet drøyt 200 deltakere.

For første gang arrangerte Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) såkalte speedmøter som en del av sin årlige NoDig konferanse

-Et meget positivt tiltak, sier daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, som opplevde et jevnt tilsig på sin stand.

Målet med speedmøtene var at de 200 deltakerne på årets konferanse skulle få mer inngående opplysninger av leverandører, rådgivere, entreprenører og andre utstillere. Derfor var det satt av nærmere halvannen time i programmet på første konferansedag for korte møter mellom konferansedeltakere og utstillere. Den enkelte utstiller kunne presentere et selvvalg tema og hadde 10 minutter til disposisjon for hver gruppe. Alle deltakerne ble delt inn i grupper. På signal gikk gruppene videre til neste utstiller og neste foredrag.
-Vi gjør dette for å få til energiske og spennende møte mellom utstillere og konferansedeltakere, sier prosjektleder for årets konferanse  Borghild Teigland Folkedal.

Gratis rådgivning
Arrangørene opprettet også en HelpDesk, der konferansedeltakerne møtte et panel bestående av entreprenør, rådgiver og ledningseier med lang fartstid innen NoDig. HelpDesk holdt åpent i alle pauser i tillegg til begynnelsen og slutten av de to konferansedagene. Hver konferansedeltaker, eller personer som dannet en gruppe, kunne få inntil en halv times gratis rådgivning om metoder og prosesser rundt NoDig-metoder. Eksempelvis kunne ledningseiere, rådgivere eller studenter får muligheten til å diskutere konkrete prosjekter med noen av de beste innen NoDig i Norge og Sverige.

Fagpersonene kunne gi råd om de enkelte metodene, egne erfaringer med ulike metoder og generelle råd om anskaffelser, tildelingskriterier og kontraktsbestemmelser. En del deltakere benyttet seg av muligheten i tillegg til å diskutere konkrete problemstillinger og knytte kontakter også på selve utstillingsområdet.