«Ishavslinken» mellom Kautokeino og Karlebotn i Finnmark bød på store utfordringer både når det gjaldt tidsplan og dimensjoner. I løpet av 3-4 sommermåneder skulle man grave, legge ned rør og blåse kabel gjennom en strekning på 342 km. Samtidig gjennomførte Nord-Troms kraft et tilsvarende prosjekt over 100 km mellom Alta og Kautokeino. Ulike gravelag har sørget for fremdrift på 5 km pr. dag. Produktene fra rørprodusenten i Alta ble skreddersydd til prosjektet, og entreprenøren kunne hente tromler med rør direkte fra fabrikken.

Les mer hos Wavin