”Rør i rør” har vært benyttet innendørs i mange år. Nå er løsningen på vei inn i markedet knyttet til grøfteforlagte vannledninger.

En betydelig del av det vannet som sendes ut i nettet fra vannverkene lekker ut i grunnen. Private stikkledninger ligger ofte under kostbare overflater, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer o.l. Ved lekkasjer vil slike ledninger være dyre og kompliserte å skifte ut. Legges derimot vannrøret i et «varerør», vil det ødelagte røret kunne trekkes ut og erstattes uten graving.

Kilde: Hallingplast