Tinngata er 4.trinn i et større rehabiliteringsprogram Tinn kommune startet i 2002. Til å binde sammen systemet med nye drkkevanns- og spillvannsledninger, er det til spyle- og inspeksjonskummer valgt 600mm plastkummer. Overvannsrørene er sorte PVC rør i PN8.

Les mer hos Wavin