Utskifting av rørledninger i tettbygd strøk, og eksempelvis i eldre borettslag er komplisert og lager ofte stygge sår i naturen.

Utviklingen innen det som på fagspråket kalles «No Dig» er kommet langt, og metodene er konkurransedyktige alternativer i mange prosjekter. Brøttet borettslag i Drammen som nylig måtte skifte ut en 40 år gammel avløpsledning viser til positiv erfaring.

Kilde: Hallingplast