Bildet: Direktørene Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i RIF under presentasjonen av State of the Nation 2015.

Norge trenger en rådgiverbransje som kan vise sin nyskaperkraft og som kan bidra til erfaringsoverføring til nybegynnerne i egen bransje.

Det er utfordringen direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, sender over til sivilingeniør Christen Ræstad og hans kolleger i rådgiverbransjen, som et av svarene på de mange spissformuleringene Ræstad kommer med etter 40 års fartstid i norsk vannbransje.
Toril Hofshagen, mener RIFs State of the Nation rapport i mars i år og Norsk Vanns egen rapport fra 2013 om investeringsbehov inorske vann- og avløpsanlegg dokumenterer enorme behov for investeringer, men også behov for nye og innovative måter å løse utfordringene på.

For å møte utfordringer som befolkningsvekst, sentralisering, vedlikeholdsetterslep og klimaendringer har Norsk Vann estimert et samlet investeringsbehov for kommuner og huseiere på om lag 200 milliarder kroner for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag, og et ytterligere investeringsbehov på 290 milliarder fram mot år 2030.  RIF mener det totale etterslepet i norsk infrastruktur totalt er på 2600 milliarder kroner.  Norge trenger dermed et halvt oljefond for å komme seg på beina igjen, og ledningsnettet har behov for minst 210 milliarder kroner for å komme opp på et driftssikkert nivå.

Hofshagen sier det er behov for mer av de 3 P`er (planer, penger og personell) for å løse vann- og avløpsutfordringene rundt i kommune-Norge, men at det samtidig ligger store muligheter for innovasjon og teknologiutvikling. Hun mener det er viktig at vannbransjen løser utfordringene i fellesskap, og hilser velkommen initiativer og bidrag fra både forskningsmiljøer, rådgivere, produsenter og entreprenører.

-Det er fint at RIF setter fokus på vannbransjens utviklingsbehov gjennom State of the Nation, sier Hofshagen. – Jeg vil gi en utfordring tilbake til rådgiverne om å spille en viktig rolle i dette utviklingsarbeidet gjennom å bidra med nyskaperkraft og innovative løsningsforslag i sine oppdrag for kommuner og interkommunale selskaper på vann- og avløpsområdet. Det er også viktig at rådgiverfirmaene sørger for god erfaringsoverføring fra de erfarne rådgiverne til de mange yngre som nå ansettes, slik at kompetansen overføres og videreutvikles, understreker Hofshagen.

Risikerer sammenbrudd
RIF slår fast at ledningsnettet i Norge er i så dårlig forfatning at vi kan risikere sammenbrudd og det er ikke sikkert alle i dette landet vil få rent vann i krana i morgen.
Direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF ønsker med de nedslående tallene å formidle at vannbransjen trenger mange dyktige fagfolk, og at norsk ungdom nå må se at det er en sektor som virkelig trenger dem.  Her er det en rekke spennende utfordringer, og det er en interessant jobb for alle som ønsker det, sier hun.
Når vannbransjen fikk henholdsvis 2 og 3 i sin tilstandsvurdering i State of the Nation 2015 mener Skudal Hansteen at dette gjenspeiler en systemfeil i offentlig forvaltning. Det er også et signal om manglende offentlige prioriteringer for denne delen av infrastrukturen, mener hun.

Fram fra gjemselen

Bildet: CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern er bekymret over et verdisvinn på flere milliarder i året fordi kapitalen i grøfta ikke blir forvaltet på en god måte. -Landets entreprenører bidrar gjerne til den fornyelse som er nødvendig både i grøfta og i kommunene, sier han. (Foto: Odd Borgestrand)

Fra entreprenørsiden er Olimb Group blant selskapene med lengst fartstid innen fornying av det norske ledningsnettet. Sibbern hilser mange av sivilingeniør Ræstads tanker og visjoner velkommen. CEO i Olimb Group og daglig leder i Rørfornying Norge, Carl Christian Sibbern, sier at samarbeid er nøkkelen til suksess.
Vi har alle noe å lære av kolleger og konkurrenter, og vi har lagt stor vekt på å være deltakere på faglige arenaer der denne typen diskusjoner foregår
-Vi har i mange år arbeidet for å få politikerne på banen, og jeg er svært fornøyd med at Stortinget har opprettet sin egen vanngruppe. Dermed blir det økt fokus også på «de hemmelige tjenestene innen vann og avløp», sier Sibbern.
-Vi må se på løsninger som stimulerer til vekst, investeringslyst og vilje i en bransje som har levd i skyggenes dal sammenlignet med eksempelvis satsing på vei og jernbane.
-Vi har hørt nok av politiske festtaler de siste ti-årene. Vi har et verdisvinn på flere milliarder i året fordi kapitalen i grøfta ikke blir forvaltet på en god måte. Derfor må vi få fokus på anbudssiden og den praktiske utøvelsen, med riktig produkt på riktig sted til riktig tid. Kompetanse på bestillersiden er også en kjepphest jeg stadig gjentar, og som politikerne må lytte til. Mitt mål er at politiske myndigheter skal bli enda mer bevisst på vann som Norges og verdens viktigste ressurs, sier Sibbern.