Dag: 4 februari 2016

 • Kompetanse er ferskvare

  Kompetanse er ferskvare

  Simulatorbasert undervisning vil være et viktig supplement i yrkesopplæringen, mener kompetansesjef i MEF, Fred Arild Gyldenås. Det er tydelig at dette er et morsomt verktøy også for voksne gutter. Foto: Odd Borgestrand -Vi må hele tiden følge med i informasjonssamfunnet og tilegne oss ny kunnskap innen våre fagfelt. Stagnasjon i en verden under utvikling er…

 • Gode utsikter for norske entreprenører

  Gode utsikter for norske entreprenører

  Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, smilte stort etter årets Arctic Entreprneur.Foto: Odd Borgestrand Det var en meget godt fornøyd administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund som rundet av årets Arctic Entreprenør med å hevde at årets arrangement var det beste noen gang. -Arctic Entrepreneur er utvilsomt den viktigste møteplassen for norske entreprenører, slår…

 • Nå skal det bli mer fart på norsk ledningsfornyelse

  Nå skal det bli mer fart på norsk ledningsfornyelse

  Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, lover økt satsing på ledningsfornyelse i norske kommuner, og maner til felles innsats mot felles mål. Foto: Odd Borgestrand -Norske kommuner holder ikke høyt nok tempo på ledningsfornyelse. Vi skal investere 500 milliarder fram til 2030. Da trenger vi dyktige folk til å gjøre de smarte tingene til riktig…

 • Nyskaperkraft vil forhindre sammenbrudd

  Nyskaperkraft vil forhindre sammenbrudd

  Bildet: Direktørene Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i RIF under presentasjonen av State of the Nation 2015. Norge trenger en rådgiverbransje som kan vise sin nyskaperkraft og som kan bidra til erfaringsoverføring til nybegynnerne i egen bransje. Det er utfordringen direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, sender over til sivilingeniør Christen…

 • Plastrørindustrien tar klima-utfordringene

  Plastrørindustrien tar klima-utfordringene

  Bildet: Plastrørsindustrien har gode løsninger innen overvann, drikkevann, avløp og kabelvern mener styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø. Han lover at bransjen vil bruke ressurser på forskning og utvikling for å ta nye steg for å møte framtidas utfordringer. Foto: Odd Borgestrand -Løsninger som våre medlemsbedrifter fronter…

 • Slår et slag for nye kontraktsformer i vannbransjen

  Slår et slag for nye kontraktsformer i vannbransjen

  Bildet: På tide å styre mot en ny og mer effektiv framtid for vannbransjen, mener sivilingeniøren og rådgiveren Christen Ræstad. Foto: Odd Borgestrand. Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, innovasjonsrettede kontrakter og samspillskontrakter kan gi norske kommuner muligheten til å inngå spennende partnerskap der man sammen kan utvikle gode løsninger for en vannbransje som skriker etter fornyelse…

 • Mer for pengene med helhetsløsning

  Mer for pengene med helhetsløsning

  Bildet: – GIVAS er totalleverandør av vann- og avløpstjenester i de fire kommunene Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Eidskog. Med denne modellen kan vann- og avløp heves til en forretningsmessig bedrift der vi er spesialister nettopp på vann og avløp, sier daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Thomes Trømborg. Foto:…

 • Små kommuner sliter med miljøansvaret

  Små kommuner sliter med miljøansvaret

  Bare et fåtall kommuner her i landet har egen planavdeling innen vann- og avløp. Det gjør kommunene svært sårbare og bekymrer sjefingeniør Terje Farestveit i Klima og Forurensningsdirektoratet. Foto: Odd Borgestrand Når man ser utfordringene som venter norsk vannbransje tar det ikke mange sekundene før entreprenører, rådgivere, leverandører, byråkrater og kommunale VA-ledere begynner å snakke…

 • – Selvkost-prinsippet hindrer utvikling i vannbransjen?

  – Selvkost-prinsippet hindrer utvikling i vannbransjen?

  Stavanger kommune følger sin hovedplan for vann og avløp med en fornyingstakt på om lag èn prosent i året. Illustrasjonsfoto: Stavanger kommune. -Norsk vannbransje har store klimatiske utfordringer. Ledningsnettet ligger dypt, og vann og avløpsledningene ligger nederst, på to meters dyp og i mange tilfeller betydelig dypere. Da blir det kostbart med reparasjoner og ledningsfornyelse…

 • Vil bidra til å bygge norsk infrastruktur

  Vil bidra til å bygge norsk infrastruktur

  – Som bransjeorganisasjon må vi framstå som ansvarlige og troverdige, og la det være helt klart at vi ønsker å ta et samfunnsansvar. Vi er tydelig på at miljø og klima henger sammen, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Kjell Larsen. Foto: Odd Borgestrand. Norsk infrastruktur vil bli satt på store prøver framover, og da…