Dag: 16 januari 2014

 • Ikke grav hvis du kan unngå det

  Utskifting av rørledninger i tettbygd strøk, og eksempelvis i eldre borettslag er komplisert og lager ofte stygge sår i naturen. Utviklingen innen det som på fagspråket kalles «No Dig» er kommet langt, og metodene er konkurransedyktige alternativer i mange prosjekter. Brøttet borettslag i Drammen som nylig måtte skifte ut en 40 år gammel avløpsledning viser…

 • ”Rør i rør” løsninger også utendørs

  ”Rør i rør” har vært benyttet innendørs i mange år. Nå er løsningen på vei inn i markedet knyttet til grøfteforlagte vannledninger. En betydelig del av det vannet som sendes ut i nettet fra vannverkene lekker ut i grunnen. Private stikkledninger ligger ofte under kostbare overflater, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer o.l. Ved lekkasjer vil…

 • 342 km fiberkabel lagt på 4 måneder.

  «Ishavslinken» mellom Kautokeino og Karlebotn i Finnmark bød på store utfordringer både når det gjaldt tidsplan og dimensjoner. I løpet av 3-4 sommermåneder skulle man grave, legge ned rør og blåse kabel gjennom en strekning på 342 km. Samtidig gjennomførte Nord-Troms kraft et tilsvarende prosjekt over 100 km mellom Alta og Kautokeino. Ulike gravelag har…

 • Tinn kommune velger store plastkummer til VA rehabilitering i Rjukan.

  Tinngata er 4.trinn i et større rehabiliteringsprogram Tinn kommune startet i 2002. Til å binde sammen systemet med nye drkkevanns- og spillvannsledninger, er det til spyle- og inspeksjonskummer valgt 600mm plastkummer. Overvannsrørene er sorte PVC rør i PN8. Les mer hos Wavin

 • Problemet med slaps i bunnen av Holmenkollbakken er en saga blott!

  Når været er mildt, og det er ikke uvanlig i mars, har slaps og vann skapt problemer i bunnen av bakken. Et moderne fordrøyningsmagasin er nå installert, og problemet er løst. Magasinet er bygget opp av 200 robuste plast-kassetter, og kan romme opp til 83 m3 vann. Kassettene er kledd utvendig med geotekstil, og knyttet…