Låt svetsfogarna få samma livslängd som rören med en EWF-certifierande utbildning hos NPG

NPG har tillsammans med Svensk Vatten tagit beslutet att höja nivån på den tidigare diplomutbildningen och nu blivit godkända av svettskommissionen att hålla en EWF-certifierande utbildning. Denna kurs ersätter alltså NPGs och Svenskt Vattens tidigare diplomutbildning för svetsare. Detta då de krav som ligger som grund för upphandlingar, nu uppdaterats i AMA 2020. Kursen följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen.

 

Kursen omfattar stum- och elektrosvetsning av PE-rör. Kurs för erfarna svetsare omfattar totalt fyra dagar, tre utbildningsdagar och en dag för examination. För elever utan tidigare erfarenhet tillkommer en extra utbildningsdag. Examinationen genomförs av en examinator, och de prov du genomför skickas därefter på förstörande provning. Efter godkända prover får du ditt svetscertifikat och plastkort från Svetskommissionen. För att anmäla sig till kursen krävs intyg från arbetsgivaren om att kursdeltagaren har minst 2 år erfarenhet av svetsning av PE-rör.

 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar och innehåller följande moment:

Teori

 • Material
 • Standarder och regler
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor
 • Säkerhet och hälsa.

Praktiska övningar

 • Svetsmetoder
 • Fogberedning
 • Hanteraring, kontroller och verifiering av svetsutrustningen
 • Dokumentation av arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Att förebygga och åtgärda fel

För mer information och anmälan till kurser besök Svenskt Vattens hemsida.

Aktuella kurser:

V45 – Eskilstuna – Grundkurs/Kurs för erfaren. Fullbokad

V48 – Uddevalla – Grundkurs/Kurs för erfaren. 8 platser kvar

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör – EWF-certifierande utbildning – Svenskt Vatten

Från och med 2024 kommer kursverksamheten drivas helt i NPGs regi. Men information och kursdatum för våren kommer publiceras här på hemsidan senare under hösten. Förutom våra egna kurser kan vi erbjuda en kurs förlagt till annan ort eller företag. För mer information opch offert vänligen kontakt Henrik Oxfall henrik.oxfall@ikem.se

Kursavgift och kursanmälan

Anmälan och ytterligare information såsom kursavgifter fås via kurskalendariet hos Svenskt vatten.

www.svensktvatten.se