Svenskt Vattens grundkurs i stum- och elektromuffsvetsning av polyetenrör

NPG sverige sköter utbildningen på kurserna.

Kursen hålls minst fyra gånger under året.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar och som vill skaffa sig goda grunder i svetsning av PE-rör för VA-ändamål.

Kursmål

Efter kursen skall deltagarna bland annat ha klart för sig PE-rörens materialegenskaper, tillverkningskontroll och teorin bakom svetsning av rören. Vidare ska man känna till hur kontroll och kvalitetssäkring av svetsning går till. Deltagarna ska kunna stumsvetsa och elektromuffsvetsa PE-rör för VA-ändamål.

Kursen behandlar följande
 • Materialegenskaper polyeten PE-rör
 • Val av svetsplats
 • Princip för stumsvetsning
 • Princip för elektromuffsvetsning
 • Praktiska övningar i stumsvetsning och elektromuffsvetsning av PE-rör
 • Kvalitetssäkring
 • Kontrollmatoder
 • Läggning av PE-rör
 • Teoretiskt och praktiskt prov
 • Diplom för stum- och elektromuffsvetsning
 • Den som klarar kursens teoretiska och praktiska prov tilldelas Svenskt Vatten’s diplom i PE-svetsning av VA-ledningar. Prov och diplomering är frivilligt och inget krav för att delta i kursen.
Logi

Kursdeltagare får själva ordna sin logi.

Kursavgift och kursanmälan

Anmälan och ytterligare information såsom kursavgifter fås via kurskalendariet hos Svenskt vatten.

www.svensktvatten.se