Stum- och elektrosvetsning

NPG erbjuder en kombinerad kurs för både erfarna svetsare och svetsare som saknar 2 års tidigare erfarenhet och därför är i behov av en grundkurs. Eleverna på grundkursen startar en dag innan de erfarna eleverna, resterande del av kursen är gemensam. På kursen får du de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för svetsning av PE-rör för VA-ändamål. Utbildningen inkluderar de praktiska och teoretiska prov som ger dig EWF-certifiering. Den följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen.

Svetskursen ger dig ett bevis på att dina kunskaper som svetsare ligger på samma nivå som krävs i Europa, vilket ofta är ett krav vid upphandlingar som följer Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten (AMA) inom VA. Du får ett EWF-certifikat, dvs ett svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067. 

Innehåll

 • Material
 • Standarder och regler
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor
 • Säkerhet och hälsa.

Praktiska övningar

 • Svetsmetoder
 • Fogberedning
 • Hantering, kontroller och verifiering av svetsutrustningen
 • Dokumentation av arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Att förebygga och åtgärda fel

Kursen är totalt fyra dagar för erfarna svetsare och fem dagar för elever som saknar 2 års erfarenhet; tre/fyra utbildningsdagar och en dag för examination. Den följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen.

Examination 

Examinationen görs genom ett skriftligt teoriprov samt tre praktiska svetsprov: stum-, elmuff-, och elsvetssadel. I kursen ingår svetsprov och examination för dimensioner upp till upp till 315 mm. Önskar du examination för dimensioner från 355 mm och där över kan du göra det mot en extra kostnad. Ange det i samband med anmälan, vi bekräftar detta separat.

Examinationen genomförs av en examinator från Svetskommissionen, och de prov du genomför skickas därefter på förstörande provning. Efter godkänd utbildning och examinering får du ett certifikat och ett plastkort (med samma information). Certifikatet och plastkortet gäller i två år och ställs ut av Svetskommissionen. Certifikatet kan sedan förlängas med ytterligare 2 år innan en förnyelsekurs behöver genomgår. Mer information om förlängning (länk) och förnyelsekurs (länk)

Kursavgift

Kurspris för deltagare upp till 315 mm

Erfaren: 26 250* SEK exkl moms

Grundkurs: 32 000* SEK exkl moms

* Certifikatsavgift till Svetskommissionen tillkommer med 2250 kr exkl moms.

I kursavgiften ingår dokumentation, luncher och fika.

För stora dimensioner, över 355 mm tillkommer en extra kostnad om 8000 SEK exkl moms. Möjlighet att examineras i även stora dimensioner ges i mån av plats. Anmäl intresse i samband med bokning. 

NPGs kurser hålls på svenska och kräver att kursdeltagaren behärskar svenska i både tal och skrift. Visst stöd kan erbjudan läs- och skrivsvaga kursdeltagare. Hör av er för mer information om det skulle vara aktuellt. 

Utöver våra öppna kurser erbjuder NPG även företagsbokade kurser på annan ort. Om ni är intresserade av detta är ni välkomna att skicka in en förfrågan här.

Aktuella kurser

Anmälningsblankett

Ansokan-om-2-ars-forlangning
Ladda ner (pdf)