Brosjyrer

Leggeanvisning_A6_trykk2018

LEGGING AV PLASTRØR FOR VANN OG AVLØP

Legging av plastrør for vann og avløp (pdf)

Lærebok

Dette er en nettbasert (PDF) kunnskapsbank om plastbaserte systemløsninger til bruk innen vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Denne har kommet i stand ved et samarbeid mellom de enkelte medlemmer i NPG Norge (Nordiske Plastrørgruppen Norge) og i samråd med lærere fra norske ingeniørhøyskoler som foreleser i faget VA-teknikk. Vi takker de lærere som har vært med og bidratt til at denne kunnskapsbanken har kommet i stand.

Laerebok, 19 November 2014 – (PDF, 7 Mb)

Kapittel