Brosjyrer

Leggeanvisning_A6_trykk2018

LEGGING AV PLASTRØR FOR VANN OG AVLØP

Legging av plastrør for vann og avløp (pdf)

anvisninger

ANVISNINGER FOR

  • Kabelrør i løsmasser
  • Innstøpte kabelrør
  • Kabeldekkplater, kabelmarkering og skillemateriell

Anvisninger (pdf)

Lærebok

Dette er en nettbasert (PDF) kunnskapsbank om plastbaserte systemløsninger til bruk innen vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Denne har kommet i stand ved et samarbeid mellom de enkelte medlemmer i NPG Norge (Nordiske Plastrørgruppen Norge) og i samråd med lærere fra norske ingeniørhøyskoler som foreleser i faget VA-teknikk. Vi takker de lærere som har vært med og bidratt til at denne kunnskapsbanken har kommet i stand.

Laerebok, 19 November 2014 – (PDF, 7 Mb)

Kapittel