Brosjyrer

d34c308f8b2d47707dc6a7529d825560

Tryckrörsystem av Polyeten

Ladda ner broschyr som PDF (2Mb)

Lærebok

Dette er en nettbasert (PDF) kunnskapsbank om plastbaserte systemløsninger til bruk innen vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Denne har kommet i stand ved et samarbeid mellom de enkelte medlemmer i NPG Norge (Nordiske Plastrørgruppen Norge) og i samråd med lærere fra norske ingeniørhøyskoler som foreleser i faget VA-teknikk. Vi takker de lærere som har vært med og bidratt til at denne kunnskapsbanken har kommet i stand.

Laerebok, 19 November 2014 – (PDF, 7 Mb)

Kapittel