NPGs röråtervinning

NPG har sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill från nyanläggning eller gamla rör från rivning eller renovering i sverige. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns.

NPG har insamlingscontainrar på 7 platser i Sverige. I containrarna kan rörspill från Pipelife, Uponor och Wavin lämnas efter överenskommelse med kontaktpersonen för containern.

Containrar finns på följande platser:

Uppsala
Virdings allé 2c
Kontaktperson: Krister Brottman


 


Jönköping
Hagaleden 7, Jönköping
Kontaktperson: Gustav Reis, 036-10 22 50


Växjö kommun
Söderleden 10. Vid anläggningens grusplan.
Kontaktperson: Jourhavande förare av lastmaskinen, 0708-34 22 45, 0733-68 71 21


Göteborg – Kretslopp & Vatten
Tackjärnsgatan 7
Kontaktperson: Mattias Gustavsson, 031-368 74 67


Örebro kommun
Skvadronvägen 13E
Kontaktperson: Lars Elliot


Kalmar kommun
Grindängsvägen 4
Kontaktperson: Johan Strömberg, 0480 – 45 12 33

rorspill1
rorspill2
rorspill3