NPGs röråtervinning

NPG har sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill från nyanläggning eller gamla rör från rivning eller renovering i sverige. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns.

NPG har insamlingscontainrar på 6 platser i Sverige. I containrarna kan rörspill från Pipelife, Uponor och Wavin lämnas efter överenskommelse med kontaktpersonen för containern.

Containrar finns på följande platser:

Uppsala
Virdings allé 2c
Kontaktperson: Leif Billock, 0708-248228


VA Syd Malmö
Bulltofta Vattenverk
Kontaktperson: Bengt Nerbring, 040-34 37 55, 0708-52 13 34


Vimmerby kommun
Centralförrådet, Vimmerby
Kontaktperson: Bo Palmér, 0492-76 93 09


Växjö kommun
Söderleden 10. Vid anläggningens grusplan.
Kontaktperson: Jourhavande förare av lastmaskinen, 0708-34 22 45, 0733-68 71 21


Ängelholm
Industrigatan 10
Kontaktperson: Ted Werme, 0431-40 29 78


Örebro kommun
Skvadronvägen 13E
Kontaktperson: Tomas Martinsson, 070-305 18 51

rorspill1
rorspill2
rorspill3