NPG Sverige

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare av plaströr.


Europa har gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

CE-märket motsvarar inte den kvalitetsnivå som tidigare gällt i de nordiska länderna. Genom att föreskriva att plaströrsprodukter skall vara märkta med Nordic Poly Mark säkerställs att produkterna får den kvalitetsnivå som tidigare upprätthållits i de nordiska länderna.

Ytterligare information kan fås från:
www.nordicpolymark.com
www.insta-cert.net

Teppfa är en europeisk branschorganisation för plaströrsindustrin med säte i Bryssel.

Teppfa´s medlemsföretag är:

  • De större plaströrstillverkarna i Europa
  • Nationella branschorganisationer för europeiska plastindustrin

Teppfa stödjer de nationella branschorganisationerna och verkar för att sprida kunskap om plaströr och plaströrsanvändning.

NPG har ett nära samarbete med Teppfa.

På Teppfa´s hemsida http://www.teppfa.eu finns omfattande information om plaströr.