Detta avtal gäller anmälan till och deltagande i kurser och konferenser (nedan kallat ”arrangemang”) som genomförs av Nordiska plaströrsgruppen, org. nr. 802014-7891, nedan NPG.

 1. Prisinformation
  1. Detaljerad prisinformation finns under respektive arrangemang och priset inkluderar deltagande, dokumentation och eventuell förtäring som specificerat.
 1. Bindande Anmälan
  1. Anmälan är bindande. Faktureringsadress och eventuella beställningsnummer ska anges vid anmälan. Anmälan avser en fysisk person som anmäls av en juridisk person. Det åligger beställaren att tillhandahålla korrekta uppgifter. Om anmälan ska avse annan person än den som angavs vid anmälningstillfället ska detta delges NPG utan dröjsmål. Administrativa avgifter kan då förekomma. 
  2. Anmälaren åtar sig att tillse att deltagaren har erforderliga förutsättningar och kompetenser för kursen. 
 1. Bekräftelse
  1. Bekräftelse på anmälan skickas till den angivna e-postadressen. Vid utebliven bekräftelse, kontakta NPG
 1. Betalningsvillkor
  1. Betalning sker i förskott mot faktura med 30 dagars netto. Priser är exklusive moms.
 1. Kurslitteratur och Material
  1. Kursdokumentation tillhandahålls av NPG i samband med kursstart.
 1. Skyddsutrustning
  1. Kursdeltagare svarar själva för nödvändig skyddsutrustning så som skyddsskor och skyddsglasögon. NPG har rätt att neka deltagande om deltagaren inte har nödvändig skyddsutrustning tillgänglig. 
 1. Avbokning
  1. Avbokning efter bekräftelse medför en administrativ avgift. Avbokningar mindre än 30 dagar eller senare före arrangemanget, respektive utebliven närvaro, medför full debitering. Avbokning ska göras skriftligt.
 1. Inställd eller Ändrad Kurs
  1. NPG förbehåller sig rätten att ändra i programmet eller ställa in kurser. Vid inställd kurs krediteras inbetald avgift. Datum för kurstillfället kan komma att ändras. Avbokning, inställelse samt ändringar av plats och tillfälle kan komma att ske med kort varsel. NPG svarar inte för kostnader som uppstår till följd av sådana ändringar.
 1. Ansvar och försäkring
  1. Deltagarens arbetsgivare ska svara för att deltagaren omfattas av adekvat försäkringsskydd. NPG svarar inte för direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller i samband med utbildningen.
 1. Personuppgifter och GDPR
  1. Deltagarens personuppgifter behandlas i enlighet med NPGs integritetspolicy.
 1. Fotografering och Filmning
  1. Arrangemanget kan komma att dokumenteras för marknadsföringsändamål. Kursdeltagare ska meddela i förväg de inte vill synas i detta material.
 1. Immateriella rättigheter
  1. Material som presenteras under aktiviteten överlåts aldrig till deltagare. Material som presenteras får inte av deltagarna användas för andra syften än det specifika utbildningstillfället. 
 1. Kontakt och Övrig Information
  1. Vid frågor, vänligen kontakta kursansvarig, kontaktuppgifter finns på NPGs hemsida.