Gode utsikter for norske entreprenører

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, smilte stort etter årets Arctic Entreprneur.Foto: Odd Borgestrand Det var en meget godt fornøyd administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund som rundet av årets Arctic Entreprenør med å hevde at årets arrangement var det beste noen gang. -Arctic Entrepreneur er utvilsomt den viktigste møteplassen for norske entreprenører, slår…

Plastrørindustrien tar klima-utfordringene

Bildet: Plastrørsindustrien har gode løsninger innen overvann, drikkevann, avløp og kabelvern mener styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø. Han lover at bransjen vil bruke ressurser på forskning og utvikling for å ta nye steg for å møte framtidas utfordringer. Foto: Odd Borgestrand -Løsninger som våre medlemsbedrifter fronter…

Slår et slag for nye kontraktsformer i vannbransjen

Bildet: På tide å styre mot en ny og mer effektiv framtid for vannbransjen, mener sivilingeniøren og rådgiveren Christen Ræstad. Foto: Odd Borgestrand. Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, innovasjonsrettede kontrakter og samspillskontrakter kan gi norske kommuner muligheten til å inngå spennende partnerskap der man sammen kan utvikle gode løsninger for en vannbransje som skriker etter fornyelse…

Små kommuner sliter med miljøansvaret

Bare et fåtall kommuner her i landet har egen planavdeling innen vann- og avløp. Det gjør kommunene svært sårbare og bekymrer sjefingeniør Terje Farestveit i Klima og Forurensningsdirektoratet. Foto: Odd Borgestrand Når man ser utfordringene som venter norsk vannbransje tar det ikke mange sekundene før entreprenører, rådgivere, leverandører, byråkrater og kommunale VA-ledere begynner å snakke…

– Selvkost-prinsippet hindrer utvikling i vannbransjen?

Stavanger kommune følger sin hovedplan for vann og avløp med en fornyingstakt på om lag èn prosent i året. Illustrasjonsfoto: Stavanger kommune. -Norsk vannbransje har store klimatiske utfordringer. Ledningsnettet ligger dypt, og vann og avløpsledningene ligger nederst, på to meters dyp og i mange tilfeller betydelig dypere. Da blir det kostbart med reparasjoner og ledningsfornyelse…